నాగశ్రీ ఫీజియోథెరపీ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్

పక్షవాతము , మోకాలి నొప్పులు , మెడనొప్పి, నడుంనొప్పి , జిబి సిండ్రోమ్ మూతి వంకర , సెలిబ్రల్ పాల్సీ, ఫుట్ డ్రాప్ , రిస్ట్ డ్రాప్. నరములు , కండరములు , ఎముకలు , ఆర్థరైటిస్ వాటికి చికిత్స చేయబడును. సంప్రదించు వేళలు : ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంటవరకు మరియు సాయంత్రం 4 గంటల నుండి రాత్రి 7 గంటల వరకు.

TATIPAKA    Dr. Sanjeev Homeo Care Complex Tatipaka
8466869269

Share